Jouw antenne

Human Radars, buiten dat het de letters HR (Human Resources) weergeeft, is dit met een duidelijke reden gekozen. Radars/Antennes zenden en ontvangen, detecteren, analyseren, geven richting, hoogte en snelheid, leiden de weg, ook naar wat er achter de horizon ligt.

Eigenschappen die perfect passen bij mijn jarenlange ervaring in verschillende HR rollen, met als focus beloning, functie(waardering), arbeidsvoorwaarden, prestatie management, welzijn en bonus.

Ik heb gewerkt als (project) consultant, heb leiding gegeven aan een team van arbeidsvoorwaardenspecialisten, zowel voor nationale als internationale bedrijven, MKB en grote bedrijven, in verschillende bedrijfstakken met of zonder CAO of Ondernemingsraad.

Ik heb in jouw schoenen gestaan.

Ik weet derhalve hoe bedrijfsprocessen werken, van spreadsheet tot digitale workflow, wat werkgeverschap betekent en hoe budgetten optimaal benut kunnen worden.

Met trots kan ik zeggen;  Ik ben jouw antenne voor betrokken medewerkers!

Jouw antenne;

Richard Bosman
+31(0)6 12 99 36 04

  • Motto; Op slimme manieren waarde toevoegen aan jouw bedrijf, dit begint bij jouw medewerkers!
  • Klantgericht, Analytisch, Innovatief, Pragmatisch, Overtuigend, Processturend
    Passie; het boeien, verbinden, motiveren en gezonder maken van de medewerker